• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Straż Gminna w Wilkowicach informuje, że w dniach od 9 do 15 grudnia 2011 r. w Wilkowicach na ul. Wyzwolenia, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Żywiecką do granicy z Łodygowicami przeprowadzany będzie pomiar przekroczeń prędkości pojazdów.
                                                                                     /2011-12-08 STRAŻ GMINNA/
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy;
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ul. Strażackiej i Wyzwolenia.
pobierz pełną treść informacji                      /2011-12-07 URBANISTYKA/
 

Konkurs ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2012r.
 ogłoszenie, załącznik do regulaminów, załącznik do ogłoszenia  /2011-12-06 OLA/
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2012r.
pobierz zarządzenie, pobierz formularz (wzór oferty)                       /2011-11-06 OLA/
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.
 pobierz zarządzenie, pobierz formularz (wzór oferty)             /2011-12-06 OLA/
 

Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Wilkowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012r.
 pobierz zarządzenie, pobierz formularz (wzór oferty)                       /2011-12-06 OLA/
 

Przemówienie Wójta Gminy Wilkowice odczytane w dniu 11 listopada podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.
Szanowni Państwo,
W ten uroczysty, jeden z najważniejszych dla nas, Polaków, dzień, kiedy to bez względu na wiek, wyznawaną religię i poglądy polityczne, każdy na swój sposób świętuje odzyskanie niepodległości naszego kraju, pragnę wraz z Państwem zastanowić się nad siłą kryzysu wartości, jaki dotyka nas coraz mocniej, jako naród. Ktoś zapyta, czy to odpowiedni moment i okazja, aby pominąć coroczne rozprawy na temat kolorów: białego i czerwonego, symboli: orła i korony, czy też słów: Jeszcze Polska nie zginęła? i by rozwodzić się na temat inny, niż najważniejszy w tym dniu, temat dbałości o polskie symbole narodowe i wspominanie naszej historii? Otóż obserwując nasze patriotyczne uniesienia, kiedy to prawie każdy z nas odczuwa powagę takich dni, istotnym jest sięgnięcie w głąb polskiej duszy i to na tyle głęboko, by dostrzec wielką wartość wznoszących się zewsząd okrzyków: niech żyje Polska! 
                                                                             /2011-11-16 MACIEK/
Więcej…
 


 pobierz informację                                                         /2011-09-12 SŁAWEK/
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci (te najmłodsze z opiekunami) na Pożegnanie Wakacji w dniu 22 sierpnia 2011 o godz 14.00 na skwerku za Domem Strażaka w Bystrej.
pobierz informację                                                           /2011-08-19 SŁAWEK/
 


                  /2011-06-09 SEKRETARZ/
 


Strona 17 z 17