• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Projekty Unijne Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej
 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTREJ
PRZY UL. KLIMCZOKA 68
BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE
 
Projekt pn. ?Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68? zrealizowany został przez gminę Wilkowice w ramach Priorytetu V ?Środowisko?, Działanie 5.3 ?Czyste powietrze i odnawialne źródła energii?  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-006/09-05.

Wartość projektu: 932.153,86  zł
Wartość dofinansowania: 412.104,91zł

Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy etap robót realizowała firma P.P.U.H. ?AKCES? Brunon Kieloch z siedzibą w Czechowicach ? Dziedzicach przy ul. Zielonej 11                 w okresie od 03.08.2009r. do 31.12.2009r.
Etap pierwszy zadania obejmował realizację następującego zakresu robót:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie wyprawy z tynku  mineralnego,
- wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji,
Drugi etap robót realizowała firma Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych  ?HEATING? A.E. Kapscy  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.  Czechowickiej 43 w okresie od 26.05.2010r. do 31.08.2010r.
Etap drugi zadania obejmował realizację następującego zakresu robót:
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła,
- instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń kuchni, jadalni i sali gimnastycznej

Ponadto nadzór nad realizacją w/w robót budowlanych sprawowała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ?IN-REM? Honorata Dobija Czachor z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Akademii Umiejętności 33/11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rposlaskie.pl
 
 
 
 pobierz informację                                                       /2011-07-21 KASIA/