• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2011 Krok do własnej firmy
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż uzyskało rekomendację do dofinansowania projektu ?Krok do własnej firmy?.
Harmonogram na najbliższe miesiące:
- Start projektu: maj 2011r.
- Udostępnienie dokumentacji rekrutacyjnej: czerwiec 2011
- Rekrutacja: lipiec 2011

W związku z tym osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia niniejszej strony, gdzie będą umieszczane wszelkie informacje
o projekcie ?Krok do własnej firmy?.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorczych kobiet i mężczyzn :

pracujących, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, w szczególności osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika;
zamieszkałych (zameldowanie stałe lub czasowe) na terenie powiatu :
- bielskiego,
- cieszyńskiego,
- żywieckiego,
- M. Bielsko-Biała.
w wieku od rozpoczęcia 18 do  ukończenia 34 roku życia
lub
od rozpoczęcia 45 do ukończenia 64 roku życia.

Wiek kandydata będzie weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Założenia projektu przewidują:
- wsparcie szkoleniowo- doradcze (w okresie wrzesień-grudzień);
- wsparcie finansowe w planowanej wysokości średnio 36 tys. zł;
- wsparcie pomostowe podstawowe(do 6 m-cy) i przedłużone(6-12 m-cy);
- wsparcie doradcze po uruchomieniu działalności gospodarczej.

Planowany termin zakładania działalności gospodarczej oraz wypłata dotacji:

luty-kwiecień 2012
                                                                                    /2011-06-22 MACIEK/