• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Projekty Unijne TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10
 
 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WILKOWICACH PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10
BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE

 
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10” został zrealizowany przez gminę Wilkowice w ramach Priorytetu V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-59/10-02.

Wartość całkowita projektu: 1.368.642,88 zł
Wartość dofinansowania: 986.647,78 zł

Projekt zrealizowany został w dwóch etapach.
Etap pierwszy zadania obejmował realizację następującego zakresu robót:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie wyprawy z tynku  mineralnego,
- wykonanie renowacji ścian budynku głównego,
- wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji.
Etap drugi zadania obejmował realizację następującego zakresu robót:
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła,
- instalację wentylacji kuchni, stołówki i sali gimnastycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl
Zobacz Galerię

 
 
 
 
pobierz informację                                                       /2013-08-23 KASIA/