• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Projekty Unijne BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ

 
BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO
W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ
BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ CZERNICHÓW
 
 Projekt pn. ?Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej? realizowany jest przez gminę Wilkowice w partnerstwie z gminą Czernichów w ramach Priorytetu III ?Turystyka? , Poddziałanie 3.2.2. ?Infrastruktura okołoturystyczna ? podmioty publiczne? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02-00-12/09-00.

Wartość projektu: 1.838.861,21 zł
Wartość dofinansowania: 1.497.752,45 zł

W dniu 19.10.2010r. gmina podpisała umowę z firmą ?M&K Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanym ul. Droga na Antałówkę 14 na realizację robót budowlanych, a w dniu  20.10.2010r. gmina przekazała wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane realizowane będą w okresie od 19.10.2010r. do 31.12.2011r.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
- budowę  trasy do narciarstwa biegowego o łącznej długości 3,75 km w tym uzyskanie homologacji PZN i FIS na dystansach o długości 3,75 km, 3,3 km, 2,5 km oraz 1,0 km ? sprint. Docelowo trasa biegowa będzie posiadać na podbiegach 9 metrów szerokości, w terenie falistym 6 metrów a na zjazdach minimum 4 metry szerokości. Ze względów formalnych w ramach niniejszego projektu nie w każdym miejscu trasy zostaną zachowane minimalne szerokości. Powyższe sytuuje trasy biegowe do kategorii B, co daje możliwość organizacji oficjalnych zawodów sportowych ze startu indywidualnego techniką klasyczną i dowolną oraz ze startu sztafet techniką klasyczną;
- budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 130,81 m2, stanowiącego zaplecze techniczne dla obsługi trasy narciarstwa biegowego. Dodatkowo dach


będzie stanowił zielony taras widokowy oraz wzniesienie do testowania wosku na nartach przez zawodników;
-  budowę przyłącza energetycznego, przyłącza sieci wodociągowej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe dla w/w obiektu kubaturowego; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i ogrzewania przy użyciu pompy ciepła,
-  przebudowę drogi dojazdowej .


Ponadto nadzór nad realizacją w/w robót budowlanych sprawuje firma Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji Bogdan Krawczyk z siedzibą w Żywcu przy ul. Jodłowej 26.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rposlaskie.pl
Zobacz Galerię
 
 

 
 
 
 
 
 
informacja z głównej strony
pobierz tą informację                                                   /2011-07-21 TERESA/