• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2011 Przemówienie Wójta Gminy Wilkowice odczytane w dniu 11 listopada podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości
Przemówienie Wójta Gminy Wilkowice odczytane w dniu 11 listopada podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.

Szanowni Państwo,

W ten uroczysty, jeden z najważniejszych dla nas, Polaków, dzień, kiedy to bez względu na wiek, wyznawaną religię i poglądy polityczne, każdy na swój sposób świętuje odzyskanie niepodległości naszego kraju, pragnę wraz z Państwem zastanowić się nad siłą kryzysu wartości, jaki dotyka nas coraz mocniej, jako naród. Ktoś zapyta, czy to odpowiedni moment i okazja, aby pominąć coroczne rozprawy na temat kolorów: białego i czerwonego, symboli: orła i korony, czy też słów: Jeszcze Polska nie zginęła? i by rozwodzić się na temat inny, niż najważniejszy w tym dniu, temat dbałości o polskie symbole narodowe i wspominanie naszej historii? Otóż obserwując nasze patriotyczne uniesienia, kiedy to prawie każdy z nas odczuwa powagę takich dni, istotnym jest sięgnięcie w głąb polskiej duszy i to na tyle głęboko, by dostrzec wielką wartość wznoszących się zewsząd okrzyków: niech żyje Polska!

Dziś 11 listopada, data doskonale znana, brzmiąca nam w uszach od wczesnej młodości. Skupiając się na historii najnowszej, ostatniego 20-lecia są tu wśród nas młodzi, których dziadkowie zabierają w miejsca pamięci narodowej; rodzice wywieszający wraz ze swymi dziećmi flagi; wreszcie osoby starsze, ze wzruszeniem oglądające uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dziś 11 listopada! A co jutro? Jutro posprzątamy dopalające się znicze, flagi schowamy na kolejne miesiące do szuflad, a przed Grobem Nieznanego Żołnierza pozostaną tylko żołnierze pełniący wartę. Wrócimy do swoich spraw, swoich domów, swoich problemów. Jeśli tak, to właśnie dziś jest dobry moment i okazja, aby zapytać siebie czy to nie właśnie nas zaczyna dotykać pewna obojętność na powyższe wartości. Czy nie jest czasem tak, że wokół nas w rodzinie, u sąsiada, u znajomych Święto Odzyskania Niepodległości jest już tylko dniem wolnym od pracy?

Powszechnie wiadomo jest, iż Europa pogrąża się w kryzysie. Nie tylko gospodarczym, finansowym, ale przede wszystkim moralnym. Aby uzasadnić ten pogląd przywołuje się różne zjawiska, które rozwijają się współcześnie w dynamiczny, a zarazem niekontrolowany sposób. Te zjawiska to znieczulica społeczna, tolerancja wszelkich postaw nieludzkich, terroryzm, spychanie na margines religii chrześcijańskiej, powszechna wśród młodzieży  narkomania
i alkoholizm, kariera i dążenie do bogactwa, kosztem innych, a często też rodziny. Kryzys moralny w Europie, a od niedawana również w Polsce, tłumaczony jest ustrojem demokratycznym, poprawnością polityczną i tym, że w kraju tolerancyjnym, każdy ma prawo do własnych poglądów, własnych postaw i życia po swojemu. Należałoby zastanowić się, czy w dzisiejszych czasach, szerokiej wolności
i wszechobecnego dobrobytu, wiemy jak zadbać o swój kraj, swoją miłość do ojczyzny, o swój patriotyzm.


Rozróżniamy trzy rodzaje patriotyzmu, są to patriotyzm narodowy, przejawiający się miłością do kraju ojczystego oraz narodu znajdującego się w obrębie państwa; regionalny, kiedy to przywiązani jesteśmy do regionu, czy krainy geograficznej i lokalny, charakteryzujący się miłością do stron rodzinnych, miejsca urodzenia, a w szczególności do miejsca zamieszkania. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę  w szczególności na ostatni z nich, patriotyzm lokalny.

Charles Dickens  napisał:

?Prawdziwym patriotą jest nie ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było jeszcze lepiej.?

To zdanie doskonale oddaje cele, jakie powinniśmy sobie wyznaczyć, jeśli chcemy zadbać lub odnowić w sobie poczucie lokalnego patriotyzmu.

A celowość tej odnowy niech potwierdzą słowa Piotra Skargi:
?Kto ojczyźnie służy, ten sam sobie służy?.

 

Dużo prostszym będzie wskrzeszenie w sobie miłości do malej ojczyzny, kiedy uświadomimy sobie, że nie wymaga się od nas oddawania życia, przelewania krwi, czy rezygnowania ze swoich dóbr w imię niepodległości. Jesteśmy w doskonałej sytuacji, możemy dziś stać się patriotami, pozostając zwykłym, anonimowym obywatelem. Wystarczy poczuć więź społeczną i emocjonalną z narodem, kulturą
i tradycją oraz tym, co reprezentowali nasi przodkowie. Wystarczy być lojalnym wobec naszej najbliższej społeczności, przyjaciół
i rodziny. Wystarczy rzetelnie wykonywać swoją pracę, poprzez którą rozwijamy nasz region. Wystarczy brać udział w wydarzeniach organizowanych przez lokalne stowarzyszenia i organizacje. Wystarczy zabrać głos w wyborach, zebraniach sołeckich, czy konsultacjach społecznych.  Wystarczy zadbać o zgodną atmosferę między sąsiadami, o ład i porządek w swojej okolicy. To jest dzisiaj patriotyzm, to patriotyzm i próba walki z kryzysem wartości, a w tej walce najważniejsze jest poczucie współodpowiedzialności, za to co nas otacza.

Jako obywatel niepodległego kraju z niepokojem obserwuję, że nie potrafimy się cieszyć, ani manifestować swojego patriotyzmu w święta państwowe. Dni te wykorzystujemy jako okazję do wydłużenia weekendów, na wyjazdy wypoczynkowe czy prace przy swoich domach. Niestety większości ludzi nie stać nawet na wykonanie tak prostego gestu, jak wywieszenie flagi państwowej, co tak skrupulatnie czyniliśmy w latach komunistycznych.

 
Powinność obywatela wobec Ojczyzny wyraził Jan Paweł II w jednym zdaniu:
?Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość?.

Według tych słów obowiązkiem każdego obywatela jest angażowanie się w prace na rzecz lokalnej społeczności i kraju z wykorzystaniem posiadanych talentów, ale także zgodnie z pamięcią o przeszłości.


A Ci, którym patriotyzm i miłość do ojczyzny pozostaje obojętna, niech wiedzą, iż nie mają prawa do narzekania Ci, którzy są bierni i nie korzystają z demokratycznych form aktywności.
 

W dniu dzisiejszym, pragnę wyrazić słowa uznania, tym którzy postanowili reprezentować swoje organizacje, stowarzyszenia, swoje rodziny podczas tegorocznych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, dzieciom
i młodzieży, pedagogom i duchownym, przedstawicielom samorządowym, to dzięki Waszej pamięci, duch w narodzie nie zginie, będzie trwał, jutro i pojutrze również.

 

Mieczysław Rączka

                                                                              /2011-11-16 MACIEK/