• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t Dz.U Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ zwołuję na dzień 8 Listopada 2012 r. (czwartek) o godz 16.00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 (sala sesyjna).

pobierz informację                   /2012-11-06  Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Olma/