• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 Protokół - Ortograficzne potyczki
 

Wilkowice, 15.11.2012 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji IV Gminnego Dyktanda  z języka polskiego pod hasłem „Ortograficzne potyczki”

Komisja w składzie:
1.    Janina Janica-Piechota
2.    Agata Prochownik
3.    Barbara Włodarz

stwierdza, że w IV Gminnym Dyktandzie z języka polskiego „Ortograficzne potyczki” uczestniczyło łącznie 26 zawodników:
        kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA    -    10
        kategoria „2” GIMNAZJUM            -    12
        kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI        -      4
Po sprawdzeniu prac ustalono następujące wyniki:

kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce    Łukasz Kruczek    - Meszna
II miejsce    Oliwia Kawka        - Wilkowice
III miejsce    Estera Kowalcze    - Meszna
Uczestnicy tej grupy zasługują na szczególne wyrazy uznania, gdyż ich prace, podobnie jak w roku ubiegłym,  prawie otarły się o tytuł „Mistrza ortografii”.
   
kategoria „2” GIMNAZJUM
I miejsce    Dawid Data         - Bystra
II miejsce    Tomasz Stadniczenko - Bystra
III miejsce    Katarzyna Krupa      - Meszna (G/Bystra)

kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI
I miejsce    Maciej Kajzer        - Bystra
II miejsce    Rafał Oboza        - Wilkowice
Organizatorzy, na wniosek Jury, w oparciu o pkt. 4 – Informacje dodatkowe - Regulaminu, postanowili odstąpić od przyznania III miejsca z uwagi na bardzo liczne (powyżej 20 błędów).
W zamian przyznano dwa wyróżnienia:
Bożena Stencel     – Wilkowice
Andrzej Hoffmann    - Bystra

Załącznikiem do protokołu są prace uczestników IV Gminnego Dyktanda z języka polskiego „Ortograficzne potyczki”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i informujemy, że podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2012 r., podczas posiedzenia komisji ds. oświaty i kultury.
O terminie wszyscy uczestnicy Dyktanda powiadomieni zostaną w oddzielnym piśmie.

Prace do wglądu znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia - Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8, we środy w godzinach między: 13 a 15.


                                                               /2012-11-16 MACIEK/