• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 Konsultacje – Roczny Program Współpracy 2013

W dniach 20-27 listopada 2012 r. będą odbywały się konsultacje z Organizacjami Pożytku Publicznego, animatorami kultury, sportu oraz innymi działaczami dotyczące Programu współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Szczegóły w zakładce „Konsultacje – Roczny Program Współpracy 2013”.

informacja o wynikach                                                            /2012-11-20 MACIEK/